Appellkomité og jury for skjønnhetspremie

Appellkomité og jury for skjønnhetspremie

Enhver Landsturnering må ha en appelkomité jf. turneringsreglementets § 8. Appelkomitéen består av følgende personer:

 • FA og forbundsdommer Egil Arne Standal, Volda Ørsta, leder
 • KD Ulrikke Langvik, Trondheim
 • FA Geir Brobakken, Hamar
 • Varamedlemmer
  Sara Marie Skaug Bjørkly (klubbdommer), Masfjorden
  Rune Hammari (kretsdommer), Alta

I Landsturneringen er det også tre skjønnhetspremier som skal deles ut i Lilleputtklassen.
Følgende har takket ja til å sitte i den juryen:

 • IM Maxim Stanford
 • WIM Sheil Barth Stanford
 • IM Petter Haugli