Fotografering under NM

Fotografering under NM

Det er kun lov å fotografere de første 15 minuttene av hver runde.
Arrangøren har en fotograf med tilatelse til å fotografere gjennom hele turneringen. Presse o.l. kan også få slik tillatelse.

Vi gjør minner om at det er totalforbud mot mobil. Dette betyr at om man skal ta bilder i spilleområdet, må man ha fotoapparat.