Mobiltelefoner og antijuks

Mobiltelefoner og antijuks

Arenaen er delt inn i spilleområdet (der hvor partiene spilles, toaletter, kantinesluse og røykeområde) og resten av arenaen. I hele spilleområdet er det mobilforbud for alle. Det gjelder også tilskuere, foreldre og ledsagere. Kun turneringens dommere kan gi dispensasjon.

Du har ikke lov til å forlate spilleområdet når du spiller!
Forlater du spilleområdet dømmes du til tap!

Alle enheter som kan kommunisere via Bluetooth er forbudt. Hvis du f.eks. har et høreapparat som kan dette, må du sende inn søknad i forkant med informasjon om hvordan enheten kan settes i flymodus.

Dette betyr at om du skal ta bilde av noen, kan du ikke bruke mobilkameraet, men må ha et ordentlig digitalkamera. Dette betyr også at om du skal kjøpe noe i kantina, kan du ikke belage deg på Vipps! Du MÅ ha kontanter eller bankkort.

Innlevering av mobiltelefon

I sekretariatet kan du innlevere mobiltelefon og annet elektronisk utstyr til oppbevaring. Alle deltakere får første dag en pose med nummerlapp i og på. Ta vare på nummerlappen og posen mellom hver runde. Trenger du ny pose, koster det kr 10,-

OBS! Vi ber dere legge igjen laptoper og annet større elektronisk utstyr på hotellrom og i biler. Vi har ikke kapasitet til å ta vare på mye av dette utstyret!

Merk! Vi tar ikke ansvar for enhetene som leveres inn ved tyverier, ran e.l., men sekretariatet er bemannet til enhver tid, så de bør ligge trygt.

Fotografering

Det er kun lov å fotografere de første 15 minuttene av hver runde.
Arrangøren har en fotograf med tillatelse til å fotografere gjennom hele turneringen og kan gi øvrige fotografer dispensasjon.

Øvrig antijuks

Alle spillere på de øverste bordene i alle grupper vil rutinemessig sjekkes med metalldetektor etter partiene. I tillegg vil tilfeldige bord trekkes ut for rutinekontroll. Motsetter man seg metalldetektorsøk, vil partiet bli dømt til tap og man kan risikere å ikke få spille videre i turneringen.